رمان فريادی در شب Apk

رمان فريادی در شب iconShow qr code
رمان فريادی در شب qrcode
Follow UpdatesRequest Updates

0

0 votes, 0/ 5
Download Now

رمان فريادی در شب vv1.0 Apk screenshots

رمان فريادی در شبرمان فريادی در شب

The description رمان فريادی در شب Apk

نام رمان :رمان فريادي در شب

به قلم :مري هيگينز کلارک

خلاصه رمان:
کاملا بديهي بود که نمايشگاه اثار نقاشي اريک کروگر هنرمند اهل ميدوست که بتازگي استعدادش کشف شده بود، با موفقيتي عالي و بي نظير روبرو مي شد . پذيرايي از منتقدان و ميهمانان ويزه از ساعت چهار شروع شد ولي در تمام طول روز….

صفحه ي اول رمان:
کاملا بديهي بود که نمايشگاه اثار نقاشي اريک کروگر هنرمند اهل ميدوست که بتازگي استعدادش کشف شده بود، با موفقيتي عالي و بي نظير روبرو مي شد . پذيرايي از منتقدان و ميهمانان ويزه از ساعت چهار شروع شد ولي در تمام طول روز گالري پر از بازديدکنندگان عادي بود که بشدت جلب “خاطره ي کارولين ” تابلوي زيبا و باشکوه رنگ و روغن داخل ويترين شيشه اي بودند .
جني با مهارت اريک را به منتقدان معرفي مي کرد، با کليکسيونرها گپ مي زد و به مسئولان تدارک غذا که با سيني هاي محتوي پيش غذا رد مي شدند و گيلاسهاي شامپاين را دوباره پر مي کردند ، نگاه مي کرد.
ان روز صبح از لحظه اي که چشمانش را باز کرده بود ، روز سخت و پر مشغله اي را گذرانده بود . با اينکه بت معمولا فوق العاده انعطاف پذير و سازگار بود ، ان روز اصلا حاضر نبود به مرکز نگهداري کودکان برود .
تيناي دوساله هم به دليل اينکه دو دندان کرسي اش داشت در مي امد ، در طول شب بارها با گريه و نق از خواب بيدار شده بود . Novel novel screaming in the night

By Mary Higgins Clark

Summary of the novel:
Painting Exhibition by artist Eric Krueger was obvious that the Midwest was recently discovered talent, with great success and faced unique. Reception from critics and guests visas of four starts, but all day ....

The first page of the novel:
Painting Exhibition by artist Eric Krueger was obvious that the Midwest was recently discovered talent, with great success and faced unique. Reception from critics and guests visas of four starts, but all day long gallery filled with normal web surfers who strongly attracted "the memory of Caroline" beautiful and magnificent color and oil painting in the window glass.
Jenny Eric's skills to critically himself, his chatting with Klyksyvnrha in charge of logistics and food trays containing the rejected food and champagne glasses refilled, they looked at.
The morning of the moment when her eyes had opened, hard and busy day was passed. While Idol was usually incredibly flexible and adaptable, that day I did not go to child care center.
Tina also because two years had two teeth in his seat came during the night often wake up crying and GSM, respectively.

رمان فريادی در شب v1.0 APK Download BoxBack top

  • v1.0
  • Android 2.3.3 - 2.3.7 - Gingerbread (SDK: 10)
  • July 6, 2017
  • 0F1398E867B1DC27E963645687A1BA3FED156971
  • 6267ad1af5ab4c410606a6e1ac51b052
  • View Permissions
Social Networks